huisvestiging en stedenbouwkundig plan

Lusthof

Monumentale gebouwen aan pleinen, waterpartijen en verbindende parken zijn sprekende elementen die voor de stad historische waarde hebben. Binnenterreinen hebben een besloten karakter en worden aan het straatbeeld onttrokken. De bebouwing is kleinschalig, pandsgewijs, divers en gaat een duidelijke relatie aan met de straat en bebouwing in de omgeving. De auto is te gast in het Buurtje, veel straten zijn daarom zelfs autovrij; ruimte voor ontmoeting staat hiermee centraal. De straatwanden zijn veelal aaneengesloten. Daar waar ze onderbroken worden is er een toegankelijke route. Kleine geveltuintjes bepalen mede de sfeer van de straten. De straatwanden in het plan zijn geen langgerekte blokken, maar een verzameling van individuele huizen in een levendig dakenlandschap. Ze zijn divers, maar passen toch, door de oogharen gekeken, binnen een verzameling. Voornaam is het Centrale plein en de straten in het plan, informeel en warm zijn karakters voor de steeg en de binnentuin.Verbijzondering van de hoeken is herkenbaar voor Purmerend en hiermee uitnodigend voor de nieuwe wijk.

contact met mojo/architecten

Telefoonnummer
+31 20 772 63 65
Bezoek adres
Orlyplein 89, 4de verdieping
Amsterdam