Woningbouw

Hoge Kwartier

Als entree naar de binnenstad van Amesfoort verrijst Hoge kwartier, een nieuw ontwerp voor een naoorlogse wijk met huur- en koopwoningen. Waar heel vroeger de stadsmuur van Amesfoort zich bevond, werden sinds ca. 1500 nieuwe huizen gebouwd op deze lijn. Doordat het afbreken en bouwen van deze nieuwe woningen in allemaal verschillende tijdsperioden gebeurde ontstond er een grote diversiteit aan vormen en gevels in het eerdere uniforme gevellandschap. Met het gevelontwerp van Hogekwartier wordt terug verwezen naar de stadsmuur. Alhoewel de typen huizen verschillend zijn, volgen de gevels wel een bepaalde ritmiek en gelijkenis van materialen. De woningen zijn gesitueerd te midden van kwalitatief groen in de vorm van; hofjes, speeltuinen en wandelstroken. Hiermee wordt sociaal contact en ontmoeting aangemoedigd.

contact met mojo/architecten

Telefoonnummer
+31 20 772 63 65
Bezoek adres
Orlyplein 89, 4de verdieping
Amsterdam